دکتر سحر بالاقلی

دکتر سحر بالاقلی

دکترای تخصصی (PH.D) خون‌شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون) شماره نظام پزشکی: آ-۴۰۹۳

درباره دکتر سحر بالاقلی

دوره ها